top of page

Patrik Hujo

"Dná povrchov"

Kurátor: Andrej Jaroš

18.1.-28.2.2019

Fotograf: Danka Lacová

bottom of page