top of page

DOMINIKA LIČKOVÁ &

SILVIA SAPAROVÁ

Silvia Saparova, ArtD.

 

Silvia Saparová (1975) ukončila v roku 2006 doktorandské štúdium pod vedením prof. Miloty Havránkovej na Katedre fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave a v roku 2000 absolvovala magisterský stupeň štúdia v ateliéri prof. Miloty Havránkovej na KFNM, VŠVU. Od roku 2007 vedie ateliér na KFNM, VŠVU.

 

selected solo show ::

2008      „Women in condition“, Galéria Fiducia, Ostrava, CZ         

2005      „The phenomenon of the female“, Open Gallery, Bratislava, SK

2002      „ORGAGEN“, Gallery G5, Pezinok, SK

 

slected group show ::

2010   „Zóna okraja 3“, Galéria Solnice, České Budějovice, CZ

2009   „Archive”, Open Gallery, 19. Mesiac fotografie, Bratislava, SK

2007   „Praguebiennale 3“ Karlínska hala, Praha, CZ

2006   „A woman’s place“, Sirious art centre, Cobh, IR

2004   „Crossroads for Ideas“, Month of photohraphy, Gallery evangelical lyceum, Bratislava, SK

2001   „ Slovak Photography 1925 – 2000“, Month of Photography, Esterházy’s castle, Bratislava

 

Dominika Horáková-Ličková

Mgr.art Dominika Horáková-Ličková Art.D
Bratislava, Slovenská republika

Štúdium:

1993-1999 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, výtvarné umenie-fotografia a video, prof. Milota Havránková

1994          Rietveld Akademie, Amsterdam, Holandsko

1998          FAMU, Praha

2004-2007 doktorandské štúdium, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, voľná  výtvarná tvorba, prof. Milota Havránková

Profesijná, pedagogická a publikačná činnosť:

Od roku 1996 členka foto skupiny Agát. Od roku 2003 zakladajúca členka a predsedkyňa iniciatívy Kulturfabrik. V rokoch 2004-2007 výučba predmetu Interpretácia fotografického obrazu na VŠVU. Od roku 2011 pôsobí na Katedre výtvarnej výchovy PdF UK ako odborný asistent, externe prednáša na VŠVU. Zaoberá sa voľnou tvorbou, fotografovaním architektúry a dizajnu, organizovaním multikultúrnych akcií a eventov, kurátorstvom výstav. Publikačne činná od roku 1999 - Literární noviny, Domino fórum, Profil, Dart, Pravda, Sme, Trend.

Individuálné výstavy (výber):

1993      Pozitív - negatív, kostol Klarisek, Bratislava

1998      Trochu inak, statok Cibulka, Praha
             Pastelovo, Galeria OKO, Nové Zámky

2000      25 hodín denne, Galeria NOON, Praha
             Klinicky testované, Linhartova nadácia, Praha

2002      Môžete mi ukázať, čo máte vo svojej taške - s Krištofom Kinterom, Open Gallery, Bratislava; s Markom     Therom, Galerie Jelení, Praha

2007      Dominika Horáková - Petra Bošanská, Galéria P.F.01., Bratislava

2008      Meno, mesto, zviera, vec - s Erikom Binderom, Galéria Bastart Contemporary, Bratislava

2010      Stratené v priestore, Aircraft Gallery, Bratislava

2012      Urban Species, Galéria Artotéka, Bratislava
             Urban Point, Bateliér, Bratislava

2013      Mladí výtvarníci (s D. Lehockou a E. Binderom), Múzeum moderného umenia, Saint-Etienne, Francúzsko 
             Priestory miest, Slovenský inštitút, Praha, Česká republika

2014      Možnosti priestoru, Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava

Skupinové výstavy (výber):

1996     7 rok, Galéria Medium, Bratislava

1997     Interkamera, Praha
            Intermediálny projekt VŠVU, Fotogalerie U Řečických, Praha

1999     8 a ½ (roku), Galerie 4, Cheb
            8 a ½ (roku), FAMU, Praha
            Park of the Future, Amsterdam
            Digitálna fotografia, Umelecká beseda slovenska, Bratislava
            What You See is What You Get, Galéria Medium, Bratislava

2000     Digitálna fotografia, Praha
            Späť do múzea - späť ku hviezdam, Bratislava
           Intro, Slovenská národná galéria, Dunajská Streda
           Reality / Real (E) State, Bratislava

2001    Simulácia, Galéria Medium, Bratislava

2003    Ona a jej srdce, Dom fotografie, Poprad
           Valenčné sféry II, Galéria Jána Koniarka - Kopplov kaštieľ, Trnava
           Privat frei, Open Gallery, Bratislava
           Súkromná žena, Dom umenia, Bratislava
           Spetzi veci, Pat-i-Zone fabrik – Zrkadlový háj, Bratislava

2005    Hore bez, Galéria nahoře, České Budějovice
           Meeting point, Galéria Medium, Bratislava
           Medzinárodný festival fotografie, Lodz, Poľsko

2006    Dni slovenskej kultúry, Minsk, Bielorusko
           Mosty do Európy, Múzeum moderného umenia, Saint- Etienne, Francúzsko
           Staré lásky, nové obsahy, Galerie VSUP, Praha

2007    Fotografie, Univerzita v Kapošvári
           V kružnici M. H., Nitrianska galéria, Nitra
           Central Europe Revisited I., Eisenstatd, Rakúsko 
           Moja vec, ktora nie je moja..., Galéria Bastart, Bratislava 
           October Salon, Belehrad, Srbsko

2008    Micro-narratives, Múzeum moderného umenia, Saint –Etienne, Francúzsko 
           Bienále súčasného umenia, Poznaň, Poľsko 
           Promenade I., Soga, Bratislava

2009    Open Office, Aircraft Gallery, Bratislava

2010    Nepokojné médium, Dom umenia, Bratislava 
            Predpremiéra, Štátna Galéria, Banská Bystrica

2011     Denamit+, BLAF, SNG, Bratislava
            Mladé médium, Dom umenia, Bratislava
            KVV, Pálfyho palác, Bratislava

2012    DELETE, SNG, Bratislava
           Crazy Curators Bienale, galéria SPACE, Bratislava

bottom of page